NL EN

ETIM is van oorsprong een Nederlands initiatief, in 1991 gestart door de vereniging van elektrotechnische installateurs UNETO, later ook overgenomen door de werktuigbouwkundige installateurs verenigd in VNI. In 2002 zijn beide verenigingen gefuseerd tot UNETO-VNI.

Het werd in Nederland al snel duidelijk dat internationalisering van de ETIM standaard noodzakelijk zou zijn om deze tot een echt succes te kunnen maken. Immers het idee was niet een ‘papieren’ standaard te ontwikkelen, maar een standaard die echt gebruikt zou worden om op een uniforme wijze productgegevens uit te wisselen. Nu zijn er in Nederland wel een aantal fabrikanten, maar de meeste fabrikanten hebben hun hoofdkantoor in het buitenland. En als je die wil bewegen om productgegevens volgens ETIM aan te leveren, dan zal ETIM in hun thuisland bekend moeten zijn en in hun taal beschikbaar moeten zijn.

Via Sonepar (moederbedrijf van Technische Unie) is ETIM in de tweede helft van de jaren negentig geïntroduceerd in Duitsland, vrij snel gevolgd door de oprichting van de vereniging ETIM Duitsland in 1999. Gestart met een Duitse vertaling van de bestaande Nederlandse ETIM versie begonnen beide versies in de doorontwikkeling al snel uit elkaar te lopen, wat natuurlijk funest is voor een wrijvingsloze internationale uitwisseling van gegevens. Toen werd duidelijk dat ETIM alleen maar een succes kan zijn als alle landen werken met een identieke versie, die alleen verschilt in de vertaling natuurlijk. In 2005 hebben Nederland en Duitsland samen maandenlang intensief gewerkt aan het weer harmoniseren van beide versies tot één identieke internationale ETIM classificatie. Toen dat gelukt was wisten we dat er een kans op succes was voor een internationaal ETIM model, in 2006 is toen een informele ‘community of interest’ opgericht om landen die interesse hadden bij ETIM te betrekken. Vanaf dat moment is het snel gegaan en was de interesse zo groot dat 2 jaar later het oprichten van een formele internationale vereniging een logische vervolgstap was.

De in 2008 opgerichte vereniging ETIM International gevestigd te Brussel is opgericht om de krachten te bundelen in het ontwikkelen, beheren, publiceren en promoten van één Europees Technisch Informatie Model (ETIM) voor de classificatie van technische producten. Waar de E in ETIM officieel nog staat voor Europees, wordt de ETIM classificatie inmiddels ook al toegepast in onder meer de VS, Rusland en Australië.

Een internationale online ETIM database (genaamd ETIM CMT voor Classification Management Tool) is reeds enkele jaren in gebruik en is de basis voor de verdere ontwikkeling. Ook het hele internationale proces van indienen en afhandelen van wijzigingsverzoeken wordt ondersteund vanuit deze tool.

De focus van ETIM International ligt vooralsnog hoofdzakelijk op de classificatie van elektrotechnische producten, maar de vereniging staat open voor toetreding van andere sectoren. In Zweden bijvoorbeeld wordt nu ook al actief gewerkt met de classificatie voor werktuigbouwkundige (HVAC)- en sanitaire producten, die in Nederland ontwikkeld.

Ook internationaal probeert ETIM zoveel mogelijk aansluiting en afstemming te realiseren met andere standaardisatie-initiatieven die raakvlakken met ETIM hebben. Zo is er een samenwerking met eCl@ss in Duitsland en IDEA (UNSPSC) in de VS, beiden met het doel zoveel mogelijk onderlinge harmonisatie van de standaards te bereiken.

Silver Microsoft Partner

Wij bouwen al 25 jaar innovatieve oplossingen met Microsoft bouwstenen.
TTT heeft inmiddels vier Microsoft certified competenties, te weten Application Developement, Application Integration, Data Analytics en Data Platform.

Microsoft partner

Vacatures

Wil je deel uit maken van een jong en dynamisch team dat voortdurend nieuwe en vooruitstrevende ICT-oplossingen ontwikkelt?

Bekijk vacatures